%d7%90%d7%92%d7%95%d7%93%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%93%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%9c

eanygo > אגודת הסטודנטים המכללה למנהל > %d7%90%d7%92%d7%95%d7%93%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%93%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%9c

%d7%90%d7%92%d7%95%d7%93%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%93%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%9c

דילוג לתוכן